Η Χειρουργική του Στόματος ή Στοματική Χειρουργική (OralSurgery) περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και εγχειρητική της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή τη μελέτη των εγχειρητικών τεχνικών και της παθολογίας των νοσημάτων που η αντιμετώπισή τους πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση εντός των ανατομικών ορίων της στοματικής κοιλότητας.

Στο Ιατρείο μας εκτελούνται και χειρουργικές επεμβάσεις ,σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΕΚΠΑ          Δρ. Λάμπρο Π. Γκουτζάνη και την χειρουργική του ομάδα.    

Παρακάτω αναλύονται τα πιο συχνά απαντώμενα περιστατικά που αντιμετωπίζονται στις κλινικές μας με τη βοήθεια της Χειρουργικής Στόματος. 


> Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων ή ημιεγκλείστων φρονιμιτών 

Ο φρονιμίτης, δηλαδή ο τρίτος γομφίος, συχνά δεν έχει επαρκή χώρο για να ανατείλει πλήρως και να πάρει τη θέση του μέσα στον οδοντικό φραγμό. Ο ημιέγκλειστος φρονιμίτης δημιουργεί προβλήματα γιατί προκαλεί φλεγμονή στους ιστούς που τον περιβάλλουν (περιστεφανίτιδα), τερηδονισμό του γειτονικού δοντιού και συνεχή τραυματισμό της περιοχής της παρειάς. Οι έγκλειστοι φρονιμίτες μπορούν να προκαλέσουν μετακίνηση των διπλανών δοντιών στο φραγμό, οπότε πολύ συχνά οι ορθοδοντικοί ζητούν την αφαίρεση τους κατά την διάρκεια ή μετά την ορθοδοντική θεραπεία.
Ο φρονιμίτης αφαιρείται με μια μικρή χειρουργική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία, με συγκεκριμένη μεθοδολογία που εξασφαλίζει τη γρήγορη απομάκρυνσή του και την προστασία των γειτονικών ανατομικών μορίων. > Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών

Υπεράριθμα είναι τα δόντια που υπάρχουν στον οδοντικό φραγμό πέραν των κανονικών. Τα υπεράριθμα δόντια μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματικά, μπορεί όμως και να δημιουργούν προβλήματα όπως πόνο, λόγω της πίεσης που ασκούν στα γειτονικά ανατομικά μόρια ή να παρεμποδίζουν την ανατολή παρακείμενων δοντιών.

Μετά από σωστή κλινική και κυρίως ακτινογραφική μελέτη προσδιορίζεται η θέση του υπεράριθμου δοντιού, καθώς και ο καλύτερος τρόπος χειρουργικής προσπέλασής του ,και ανάλογα προγραμματίζεται η αφαίρεσή του.  


> Χειρουργική αφαίρεση υπολειμμάτων ριζών

Κατά τη διάρκεια εξαγωγής ενός δοντιού υπάρχει περίπτωση να σπάσει ένα κομμάτι της ρίζας του μέσα στο φατνίο (η θέση του οστού όπου "εδράζεται" το δόντι). Προκειμένου να αφαιρεθεί αυτό το υπόλειμμα, άλλοτε αρκεί μια αντιμετώπιση με απλούς χειρισμούς και άλλοτε χρειάζεται η συνδρομή της χειρουργικής.  


> Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων για ορθοδοντική μετακίνηση

Υπάρχουν περιστατικά στα οποία παρατηρείται η παραμονή ενός ή και περισσοτέρων δοντιών (συνήθως του άνω κυνόδοντα) μέσα στη γνάθο σε θέση τέτοια που δεν μπορεί να αναστείλει στο στόμα. Πολλές φορές αφορμή για να ανακαλύψει το πρόβλημα ο ασθενής, είναι η παρατήρηση ότι το αντίστοιχο νεογιλό (παιδικό) δόντι έχει παραμείνει στο στόμα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. 

Ακτινογραφικά ανευρίσκεται ότι το αντίστοιχο μόνιμο δόντι είναι έγκλειστο και συνήθως με λάθος φορά ανατολής. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η συνεργασία της χειρουργικής με την ορθοδοντική και προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. 

> Αφαίρεση περιακρορριζικής κύστης-ακρορριζεκτομή

Όταν κάποιο δόντι νεκρωθεί και τα νεκρά κύτταρα του οδοντικού πολφού (του νεύρου) παραμείνουν μέσα στην εσωτερική κοιλότητα της ρίζας ή διαχυθούν έξω από αυτή, δημιουργείται φλεγμονή με συγκεκριμένα όρια στο οστό η οποία περιβάλλει τη ρίζα του δοντιού και αποκαλείται περιακρορριζική κύστη. 

Εάν μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δεν έχει αποστειρωθεί επαρκώς η μολυσμένη ρίζα και η φλεγμονή συνεχίζει να υπάρχει, η λύση για την άρση της βλάβης είναι η ακρορριζεκτομή.

Η ακρορριζεκτομή είναι μια μικρή χειρουργική επέμβαση, που έχει ως σκοπό την απομάκρυνση της κύστης και τον καθαρισμό της περιοχής που αυτή κατελάμβανε, καθώς και την αποκοπή του άκρου της ρίζας του μολυσμένου δοντιού. Ο επιμελής καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αναλάβει την επούλωση της περιοχής, δηλαδή την πλήρωση του οστικού ελλείμματος με οστικά κύτταρα. Στις περιπτώσεις που το οστικό έλλειμμα που παραμένει μετά τον καθαρισμό της περιοχής θεωρείται πολύ μεγάλο, καταφεύγουμε στη χρήση οστικών μοσχευμάτων ώστε να υποβοηθήσουμε την οστική αναγέννηση.