Τύποι Ορθοδοντικών Προβλημάτων

2019-09-09

Οι αιτίες των ορθοδοντικών προβλημάτων οφείλονται κυρίως σε κληρονομικούς παράγοντες ,σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή σε συνδυασμό των παραπάνω.   

Κληρονομικές αιτίες ,όπως ο προγναθισμός της κάτω γνάθου και γενικά ο τύπος του σκελετού του προσώπου, η δυσαρμονία του μεγέθους των γνάθων και των δοντιών, με αποτέλεσμα τον συνωστισμό ή την αραιοδοντία, η συγγενής έλλειψη δοντιών που προκαλεί κενά στο στόμα.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ,χαρακτηρίζονται διάφορες μη φυσιολογικές συνήθειες:
- η στοματική αναπνοή,
- ο θηλασμός του δακτύλου ή της γλώσσας,
- το δάγκωμα των νυχιών ή ξένων αντικειμένων (μολύβια),
με αποτέλεσμα τα δόντια να μεταναστεύουν και να διαταράσσεται η αρμονική σχέση των γνάθων με άμεση επίπτωση στην αισθητική του προσώπου.

Η στοματική αναπνοή, σε περιπτώσεις που υπάρχει εμπόδιο στη μύτη, όπως αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) ή πολύ έντονη και συχνή αλλεργική ρινίτιδα. Στις περιπτώσεις αυτές αναπτύσσεται στενή πάνω γνάθος που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες ασυμμετρίες του προσώπου.

Βλαβερές συνήθειες όπως ο θηλασμός του δακτύλου, που συνήθως σπρώχνει τα πάνω δόντια προς τα έξω και πάνω, ανάλογα βέβαια πώς τοποθετείται το δάκτυλο. 


Η πιπίλα, που μέχρι τα 3 χρόνια δεν βλάπτει, αλλά αν κρατηθεί παραπάνω αρχίζει να προκαλεί ορθοδοντικές ανωμαλίες

Το ίδιο συμβαίνει με τερηδονισμένα ή σπασμένα νεογιλά δόντια που έχει μικρύνει το μέγεθός τους και κρατούν χώρο μικρότερο από αυτόν που χρειάζεται το μόνιμο.

Η βρεφική κατάποση, ο τρόπος κατάποσης που έχουν τα βρέφη, με προώθηση της γλώσσας προς τα εμπρός, που αν δεν αλλάξει στη νηπιακή ηλικία σπρώχνει τα δόντια προς τα έξω και δημιουργεί κενά. 

Η πρόωρη απώλεια ενός ή περισσότερων νεογιλών δοντιών, χωρίς την άμεση τοποθέτηση μηχανήματος διατήρησης χώρου, οπότε ο χώρος του καταλαμβάνεται από τα διπλανά και όταν έρθει ο καιρός του μόνιμου να ανατείλει, δεν χωράει. 

Το ίδιο συμβαίνει με τερηδονισμένα ή σπασμένα νεογιλά δόντια, που έχει μικρύνει το μέγεθός τους και κρατούν χώρο μικρότερο από αυτόν που χρειάζεται το μόνιμο.


Μερικές περιπτώσεις θα τις δούμε παρακάτω,  


Ορθοδοντική ανωμαλία IΙης Τάξης και ΙΙΙης Τάξης:
Ανωμαλία στη σχέση του άνω και κάτω οδοντικού φραγμού στο πρόσθιο-οπίσθιο επίπεδοΣταυροειδής σύγκλειση:
Η σταυροειδής σύγκλειση αφορά την περίπτωση όπου τα δόντια της κάτω γνάθου επικαλύπτουν κατά μέρος τα αντίστοιχα της άνω γνάθου ενώ φυσιολογικά πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό, μπορεί να συμβαίνει σε ένα δόντι ή μια ομάδα δοντιών και ταξινομείται σε πρόσθια και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση.

                                                              

Βαθειά δήξη:
Η μεγάλη επικάλυψη των κάτω δοντιών από τα άνω στην πρόσθια περιοχή ονομάζεται βαθειά δήξη και σε αρκετές περιπτώσεις είναι υπεύθυνη για την βλαβερή αποτριβή της κοπτικής επιφάνειας των κάτω δοντιών.


Συνωστισμός:
Ο συνωστισμός των δοντιών προκύπτει λόγω έλλειψης χώρου για τη διευθέτηση των δοντιών στον οδοντικό φραγμό στις νεαρές ηλικίες. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Διαστήματα μεταξύ των δοντιών:
Τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών αποτελούν ένα σύνηθες ορθοδοντικό πρόβλημα και μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος των δοντιών, σε χαμηλή πρόσφυση του άνω χαλινού, σε έγκλειστα δόντια ή σε συγγενώς ελλείποντα δόντια.


Χασμοδοντία:τα δόντια της άνω γνάθου δεν έχουν επαφή με τα δόντια της κάτω γνάθου στο κλείσιμο. Μπορεί να εμφανίζεται ως πρόσθια όταν παρατηρείται στα πρόσθια δόντια ή οπίσθια όταν τα πίσω δόντια δεν έρχονται σε επαφή είτε στη μια πλευρά είτε και στις δυο.


Προγναθισμός: Στον προγναθισμό εκτός από τα δόντια συμμετέχουν και τα οστά των γνάθων στο σύνολό τους. Όταν μια γνάθος προβάλλει έντονα προς τα εμπρός σε σύγκριση με την άλλη και τον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου τότε μιλάμε για προγναθισμό.


Οπισθογναθισμός: Είναι η αντίστροφη κατάσταση του προγναθισμού κατά την οποία μια γνάθος υστερεί σε προβολή σε σύγκριση με την άλλη και τον υπόλοιπο σκελετό του κρανίου.